Polycom IP4000

Telefon konferencyjny VoIP obsługuje konta VoIP, z graficznym wyświetlaczem.

 

1. Podłączenie zestawu

a) Podłącz telefon według instrukcji.

 

 

2. Konfiguracja telefonu

a) Aby uzyskać adres IP telefonu wejdź w Menu Status PlatformPhone

 

b) Wpisz uzyskany adres IP w pasku adresu dowolnej przeglądarki internetowej.

 

3. Logowanie konta

a) zaloguj się do panelu konfiguracyjnego jako User ( hasło domyślnie 1234)

 

b) Wprowadzamy dane actio:
SIP Server Address: sip.actio.pl
SIP Server Port: 5060
SIP Line Identyfication Address: numer actio [np. 48616489009]
SIP Line Identyfication Authentication User ID: numer actio [np. 48616489009]
SIP Line Identyfication Authentication Password: hasło SIP [np. przyk14dz1k]

c) Zapisujemy ustawienia przyciskiem Save
Twój telefon jest gotowy do użycia!

Scroll to top