Asterisk PJSIP

Jest to  centrala telefoniczna PBX serwera VoIP.
Pozwala na stworzenie wewnętrznej sieci telefonicznej, korzystającej z telefonów IP, analogowych czy też aplikacji softphone.

Konfiguracja

a) Otwórz dowolnym edytorem plik pjsip.conf w /etc/asterisk

b) Wpisz niezbędne dane według przykładu:

48612787357: wszystkie te numery ten zastąp swoim numerem w sieci actio.
password: podaj hasło sip.

c) W dalszej części pliku zdefiniuj numery wewnętrzne według przykładu

d) Otwórz dowolnym edytorem plik extensions.conf w /etc/asterisk

e) Uzupełnij plik według przykładu i zapisz.

[pjsip-out]: reguła dla połączeń wychodzących.
[pjsip-in]: reguła dla połączeń przychodzących.

f) Następnie uruchom terminal asteriska za pomocą sudo asterisk -rvvv

g) W terminalu asteriska przeładuj pjsip za pomocą pjsip reload

h) Przeładuj również plik extensions.conf za pomocą komendy dialplan reload

g) Zarejestruj numery wewnętrzne na dowolnym urządzeniu w tej samej sieci i przetestuj działanie centrali.

Scroll to top